Договір публічної оферти для придбання товару.

Будь ласка, уважно ознайомтесь із текстом цього договору! Умови цього Договору суспільної оферти є публічними, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх осіб (споживачів, замовників), що є Покупцями. Ця публічна оферта встановлює умови та порядок продажу (реалізації) товарів, чітко зазначених у тексті цього Договору, та у зв’язку з таким його продажем, що пропонується на сайті продавця amigovet.net.

Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цього Договору, будь ласка, не оформлюйте та не підтверджуєте замовлення, та не оплачуйте Замовлення. Якщо Вам не зрозумілі умови цього Договору, будь ласка, зверніться з Вашим запитанням до нас за адресою: [email protected].

Основна термінологія цього Договору:

 1. “Мережа Інтернет” – всесвітня глобальна комп’ютерна мережа загального доступу.
 2. “Сайт” або “Веб-Сайт” – сайт за адресою amigovet.net, як сукупність Web-сторінок, доступних у Мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і навігацією.
 3. «Веб-сторінка» – інформаційний ресурс доступний в Інтернеті, який можна переглянути в браузері.
 4. “Договір публічної оферти на покупку Товару” (або “справжній Договір”) – це публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті amigovet.net. Договір передбачає пропозицію роздрібного продажу Товару (тільки за переліком, визначеним нижче за термінологію «Товар») на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, відеороликах, за допомогою Мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто укладання договорів здійснюється дистанційним способом продажу товару.
 5. «Товар» – товари, послуги та інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, про які розміщена на «Сайті» інформація.
 6. «Інтернет-магазин» – сайт Продавця, створений, у тому числі для укладання договору публічної оферти на купівлю товару.
 7. «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
 8. «Покупець (Клієнт)» – фізична особа – кінцевий споживач, який є дієздатною та правоздатною, яка уклала з Продавцем цей Договір публічної оферти на купівлю товару.
 9. «Замовлення» – вибір Покупцем певного виду товару із переліку Товарів, розміщених на Сайті, для яких діє цей Договір публічної оферти для придбання Товару; тут також «Предзамовлення» – попереднє замовлення Товару, що означає, що на складі продавця такого товару немає, але Продавець, отримавши згоду Покупця (яка надається через оформлення Передзамовлення), забезпечує доставку обраного Покупцем Товару, узгодивши попередньо терміни поставки.
 10. «Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних із виконанням та/або вихідними із виконання описаних у цьому Договорі зобов’язань.
  Юридична інформація про Продавця:
  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
  Черні Олексій Олександрович
  Код ЄДРПОУ 3555901455, адреса електронної пошти: [email protected].
  Діяльність не ліцензується.

1) За цим Договором пропонується придбання Товару на умовах оформлення Замовлення на придбання обраного Покупцем Товару за пропозицією Товару, наданих Продавцем.

2) Далі, Покупець повинен відповісти на дзвінок контакт-центру Продавця та підтвердити свій вибір, а у разі потреби уточнення інформації, відповісти на запитання щодо нюансів, необхідних для виконання замовлення.

3) Доставка Товару відбувається за умови оформлення та підтвердження Заявки (або Передзамовлення).

4) Видача Товару відбувається у загальноприйнятий спосіб, тобто: отриманням коштів на оплату, з перевіркою Товару, його комплектності, оформленням гарантійного талона та всіх необхідних документів.

5) Оплата вартості Товару, крім випадків кредитування, здійснюється Покупцем у будь-який зручний для Покупця спосіб з обранням серед наступних:

 • за допомогою банківської картки;
  • готівкою при отриманні замовленого Товару;
  • за рахунок накопичених бонусів на подарунковій картці тощо.

6) Умови обміну та повернення Товару є загальноприйнятими та регулюються нормами чинного законодавства про захист прав споживачів.

7) Відповідальність сторін:

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінено виробником зовнішній вигляд Товару;
  • за незначну невідповідність кольорової гами товару. Може відрізнятися з оригіналом товару виключно через різну перенесення кольорів моніторами персональних комп’ютерів окремих моделей;
  • за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
  • за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем з використанням наданого доступу до Інтернету;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.

7.2. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам громадськості.

8) Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями чи обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний та невідворотний характер.

8.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення військового стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених) ) , заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули виконання цього Договору.

8.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором за настання форс-мажорних обставин, має негайно інформувати іншу Сторону.

8.4. Час, який вимагається Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

8.5. У випадках тривалої (понад три місяці) дії обставин непереборної сили, що тягнуть за собою невиконання зобов’язань за цим Договором, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру з попередньою публікацією його на сайті amigovet.net.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) в Інтернет-магазині Покупець автоматично дає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних, які стали або стануть відомими продавцю внаслідок виконання цього Договору. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних з метою ведення бази персональних даних Клієнтів, у тому числі Продавець отримує право здійснювати опитування Клієнта через засоби зв’язку Клієнта, надані Продавцю чи відомі продавцю, щодо якості товарів та послуг, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Клієнта через засоби зв’язку Клієнта, надані Продавцю чи відомі продавцю, за результатами розгляду його звернень, повідомлення з акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності Продавця. Клієнт погоджується, що Продавець не повинен отримувати жодної додаткової згоди Клієнта для передачі персональних даних Клієнта, будь-які інші форми отримання згоди Клієнта не передбачаються. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від розсилок, відмовлявшись від розсилки шляхом надсилання у вказаному місті електронної пошти зворотного листа з власної адреси електронної пошти.

9.4. Передоплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення та/або оформлення Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним. Умови доступу до Інтернету регулюються окремим договором між Покупцем та його Інтернет-провайдером без втручання Продавця.

9.6. Текст цього Договору є об’єктом авторських прав, майнові права на які належить Продавцю, та охороняються законом.

9.7. Текст цього Договору публікується шляхом його публікації на сайті amigovet.net.

9.8. Продавець використовує cookie, щоб забезпечити надання максимально повної інформації, щоб Покупці отримали найкращий досвід на сайті amigovet.net.

Якщо Покупець продовжує користуватися сайтом, це означає його згоду на використання (cookies) та отримання Покупцем всіх файлів cookie, і можливість надсилати Покупцю найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Покупець у будь-який час може відмовитись від розсилки або заборонити використовувати куки шляхом персональних налаштувань свого пристрою, за допомогою якого він здійснює користування сайтом amigovet.net.

10) Строк дії цього Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту Покупцем акцепту (підписка Покупцем Замовлення, Передзамовлення або підтвердження Передзамовлення) та діє до моменту видачі Товару Покупцю або до моменту його розірвання за датою, яка є більш ранньою.

10.2. До закінчення терміну дії цього Договору може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання товару.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Візок
Увійти

Ще немає облікового запису?

Створити аккаунт
Товари для улюбленців
Слідкуйте за:

пн-пт з 9:00 до 20:00
сб-нд з 10:00 до 20:00